V ponedeljek, 24. 6. 2019, je zadnji šolski dan. Učenci se zberejo v šoli ob 8.15 in ob 11.50 zaključijo z dejavnostmi. Prevozi iz šole bodo potekali strnjeno ob 12.15.

Ta dan bo organizirano jutranje varstvo, podaljšanega bivanja ne bo. Učenci, ki bodo imeli kosilo, morajo to sporočiti razredniku do petka, 21. 6. 2019.