Najstarejši otroci vrtca so se s članicami Medgeneracijskega centra Šentilj  vso šol. leto srečevali na igrišču, kjer so se skupaj razgibavali. Družili so se ob sredah.

Ob koncu šol. leta smo to druženje zaključili z gibalno urico, v katero so bili vključeni vsi otroci našega vrtca. Bilo je zabavno in sproščeno.

Članice medgeneracijskega centra so obljubile, da se bomo v naslednjem šol. letu  znova veselo razgibavali.