Spoštovani starši,
vlogo za pridobitev statusa športnika ali kulturnika je potrebno oddati do 30.9.2019.
Dodelitev statusa in s tem prilagajanje šolskih obveznosti poteka v skladu s pravilnikom.

VLOGA