TEMA: POKLIC – VČERAJ, DANES, JUTRI …

Prispevke v obliki:

-literarnih,

-likovnih,

-novinarskih,

-glasbenih izdelkov

oddajte v knjižnici do torka, 24. 01. 2020.

*K sodelovanju vabimo učence vseh razredov.