“Preredko se spomnimo, da pravzaprav tkivo, povezanost različnih generacij, različnih delov družbe, temelji na prostovoljstvu. Temelji na tem, da je nekdo pripravljen, ne za plačilo, ampak za neko notranje zadovoljstvo, pomagati drugemu z nečim, kar zna. In prostovoljstvo v šolah je nekaj, kar mora naš izobraževalni sistem absolutno spodbujati.” Dr. Jernej Pikalo, minister na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva se zahvaljujemo vsem učenkam in učencem naše šole, ki svoj prosti čas namenjajo za pomoč sočloveku.

Poslanica ministra dr. Jerneja Pikala

GALERIJA