V prilogi najdete navodila za letovanje ZPM (https://zpm-mb.si/). Prijavnice lahko oddate na Občini Šentilj ali po predhodni najavi pri svetovalni delavki šole.