Tudi v letošnjem šolskem letu smo s strani Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje SIMBIOZA GENESIS Ljubljana za izvajanje medgeneracijskih aktivnosti in medgeneracijsko povezovanje z lokalnim okoljem prejeli naziv SIMBIOZA ŠOLA 2019/2020.