Select Page
Spoštovani starši,
 
vlogo za pridobitev statusa športnika ali kulturnika je potrebno oddati do 20. 9. 2021.
Dodelitev statusa in s tem prilagajanje šolskih obveznosti poteka v skladu s pravilnikom.
 

VLOGA