Select Page

Spoštovani starši!

S strani avtobusnih prevoznikov podjetja Arriva smo bili obveščeni, da nekateri učenci vozovnic ne uporabljajo (ali jih nimajo, so jih izgubili, ali pa jih ne želijo uporabljati).

Opozarjajo, da so vozovnice pomembne, saj z validacijo spremljajo število oseb na avtobusu, preko vozovnice so učenci tudi nezgodno zavarovani in v primeru, da učenec med vožnjo ni validiran tudi odškodninski zahtevek ne more biti ugodno rešen. Hkrati se na ta način zagotavlja sledljivost saj je za potrebe NIJZ  potrebno imeti sezname oseb, ki se vozijo v določenem trenutku. Tudi v primeru inšpekcijskih nadzorov se mora število validacij ujemati s številom oseb na avtobusu.

Prosimo, opozorite otroke, da se validirajo ob vstopu na avtobus. V kolikor vozovnice nimajo, lahko v tajništvu šole naročijo duplikat.