Select Page

Spoštovani starši!

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole določa, da učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih osnovna šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od 26. do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega leta.

Spričevala prevzamete v tajništvu šole v času uradnih ur od 8.00 do 12.00.