INTERESNE DEJAVNOSTI

Otroci v interesnih dejavnosti razvijajo svoje sposobnosti in kreativno ustvarjajo. Svoje dosežke predstavljajo v šoli, na tekmovanjih, revijah…

Za razvijanje različnih interesov šola organizira v letošnjem šolskem letu 28 interesnih dejavnosti. Učenci so v interesne dejavnosti vključeni prostovoljno.

 

Zap. št. NAZIV MENTOR
1. Angleški krožek (5.–9. razred) Darja Smole, Jana Vrbnjak, Saša Muraus
2. Družabništvo z VDC Polž Mateja Rožanc Valh, Petra Kasalo
3. Družboslovni krožek (GEO) Barbara Magdič Kumer
4. Družboslovni krožek (ZGO) Polonca Tomažič
5. Folklora Zdenka Šabeder
6. Gledališki krožek Janja Hrnčič
7. Likovni krožek (4. in 5. razred) Alenka Paulič Golič
8. Likovni krožek (6.-9. razred) Polona Maher
9. Lili in Bine znam več 1 Kaja Peršak Polič
10. Lili in Bine znam več 2 Matejek Eva
11. Lili in Bine znam več 3 Gačar Nana
12. Literarni klub – 6. in 7. razred Tadeja Janiš
13. Literarni klub – 8. in 9. razred Janja Hrnčič
14. Logika 6., 7., 8. in 9.  razred Nina Pavlinek
15. Mladinski pevski zbor Helena Juršič
16. Nemška bralna značka Valentina Žunko
17. Novinarski krožek (3.–9. razred) Tadeja Janiš, Gabrijela Koležnik
18. Naravoslovni krožek Lidija Pfifer
19. Otroški pevski zbor Helena Juršič
20. Otroški pevski zbor Pedenjped Tina Lapi
21. Matematični krožek Andrejka Kraner
22. Šolski radio Klepetavi klopotec Janja Hrnčič
23. Tutorstvo (7.–9. razred) Mateja Rožanc Valh
24. Vesela šola  (7.–9. razred) Jana Vrbnjak
25. Vesela šola (4.–6. razred) Petra Kasalo
26. Vezenje (1. razred) Saša Muraus