INTERESNE DEJAVNOSTI

Otroci v interesnih dejavnosti razvijajo svoje sposobnosti in kreativno ustvarjajo. Svoje dosežke predstavljajo v šoli, na tekmovanjih, revijah…

Za razvijanje različnih interesov šola organizira v letošnjem šolskem letu 28 interesnih dejavnosti. Učenci so v interesne dejavnosti vključeni prostovoljno.

 

Zap. št. NAZIV MENTOR
1. Angleški krožek (5.–9. razred) Darja Smole, Jana Vrbnjak, Saša Muraus
2. Cici vesela šola Milena Rošker
3. Družabništvo z VDC Polž Mateja Rožanc Valh, Petra Kasalo
4. Družboslovni krožek (GEO) Barbara Magdič Kumer
5. Družboslovni krožek (ZGO) Polonca Tomažič
6. Gledališki krožek Janja Hrnčič
7. Knjižnični krožek
8. Likovni krožek (4. in 5. razred) Alenka Paulič Golič
9. Likovni krožek (6.-9. razred) Polona Maher
10. Lili in Bine znam več 1 Eva Matejek
11. Lili in Bine znam več 2 Aleša Drevenšek
12. Lili in Bine znam več 3 Kaja Peršak Polič
13. Literarni klub – 6. in 7. razred Tadeja Janiš
14. Literarni klub – 8. in 9. razred Janja Hrnčič
15. Logika 6., 7., 8. in 9.  razred Andrejka Kraner
16. Memo šola/Šola spomina Nina Bravar
17. Mladinski pevski zbor Helena Juršič
18. Modelarstvo (6.–9. razred) Simon Breg
19. Nemška bralna značka Doroteja Sužnik
20. Novinarski krožek (6.–9. razred) Tadeja Janiš
21. Otroški pevski zbor Helena Juršič
22. Otroški pevski zbor Pedenjped Jasmina Janžek, Nastja Spasković
23. Rdeči križ Milena Rošker
24. Šolski radio Klepetavi klopotec Janja Hrnčič
25. Španščina Teja Jurak
26. Tutorstvo (7.–9. razred) Mateja Rožanc Valh
27. Vesela šola  (7.–9. razred) Jana Vrbnjak
28. Vesela šola (4.–6. razred) Petra Kasalo