Select Page

INTERESNE DEJAVNOSTI

Otroci v interesnih dejavnosti razvijajo svoje sposobnosti in kreativno ustvarjajo. Svoje dosežke predstavljajo v šoli, na tekmovanjih, revijah…

Za razvijanje različnih interesov šola organizira v letošnjem šolskem letu 28 interesnih dejavnosti. Učenci so v interesne dejavnosti vključeni prostovoljno.

Zap. št. NAZIV MENTOR
1. Angleški krožek (3.–9. razred) Darja Smole, Jana Vrbnjak, Saša Muraus
2. Astronomski krožek (7.-9. razred) Uroš Gašpar
3. Bober (6.-9. razred) Nina Pavlinek
4. Cici Vesela šola (2., 3. razred) Metka Papec
5. Družboslovni krožek (GEO) Barbara Magdič Kumer
6. Družboslovni krožek (ZGO) Polonca Tomažič
7. Folklora Zdenka Šabeder
8. Gledališki krožek Janja Hrnčič
9. Likovni krožek (4., 5. razred) Alenka Paulič Golič
10. Likovni krožek (6.-9. razred) Polona Maher
11. Lili in Bine znam več 1 Nana Gačar
12. Lili in Bine znam več 2 Kaja Peršak Polič
13. Lili in Bine znam več 3 Eva Matejek
14. Literarni klub – 6., 7. razred Tadeja Janiš
15. Literarni klub – 8., 9. razred Janja Hrnčič
16. Logika (2., 3. razred) Metka Papec
17. Medgeneracijsko sodelovanje Petra Kasalo, Mateja Rožanc Valh
18. Mladinski pevski zbor Helena Juršič
19. Modelarstvo Simon Breg
20. Naravoslovni krožek Lidija Pfifer
21. Naša mala knjižnica Kaja Peršak Polič
22. Otroški pevski zbor Helena Juršič
23. Otroški pevski zbor Pedenjped Tina Lapi
24. Planinski krožek Nana Gačar
25. Prostovoljstvo Mateja Rožanc Valh, Petra Kasalo
26. Računalniški krožek (5., 6. razred) Nina Pavlinek
27. Robotika (8., 9. razred) Simon Breg
28. Šolski radio Klepetavi klopotec Janja Hrnčič
29. Tutorstvo Mateja Rožanc Valh, Nina Bravar
30. Vesela šola  (7.–9. razred) Jana Vrbnjak
31. Vesela šola (4.–6. razred) Petra Kasalo
32. Vezenje (4.-6. razred) Saša Muraus