INTERESNE DEJAVNOSTI

Otroci v interesnih dejavnostih razvijajo svoje sposobnosti in kreativno ustvarjajo.
Svoje dosežke predstavljajo v šoli, okolju, na tekmovanjih, revijah, v medijih…
NAZIV RAZRED MENTOR
LILI IN BINE – ZNAM VEČ 2., 3. Nina Januš
RAČUNALNIŠTVO 4., 5. Anja Šauperl
VESELA ŠOLA 4., 5. Iris Pinter
MATEMATIČNI KROŽEK 4., 5. Anja Šauperl
DRAMSKI KROŽEK 2.–5. Nina Januš
RDEČI KRIŽ 1.–5. Iris Pinter
TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA 1.–3. Alen Moge
PEVSKI ZBOR 2.–5. Helena Juršič
VRTNARJENJE 5. Vera Lorber
ROČNA DELA 3.–5. Vera Lorber
TUTORSTVO 4., 5. Iris Pinter
ANGLEŠČINA 1. Saša Muraus
FOLKLORA 1.–5. Zdenka Šabeder