Select Page

INTERESNE DEJAVNOSTI

Otroci v interesnih dejavnostih razvijajo svoje sposobnosti in kreativno ustvarjajo.
Svoje dosežke predstavljajo v šoli, okolju, na tekmovanjih, revijah, v medijih…
NAZIV RAZRED MENTOR
Angleški krožek 1. Saša Muraus
Likovni in ustvarjalni krožek 1.-5. Nina Januš
Lili in Bine znam več 2., 3. Nina Januš
Matematični krožek 4., 5. Tatjana Štrucl
Otroški pevski zbor Helena Juršič
Računalniški krožek Tatjana Štrucl
Rdeči križ 1.-3. Iris Pinter
Ročna dela 2.-5. Vera Lorber
Tutorstvo 3.-5. Iris Pinter
Vesela šola 4., 5. Iris Pinter
Zgodnje poučevanje nemškega jezika 1.-3. Valerija Sobočan