SUBVENCIJA ŠOLSKEGA KOSILA UČENCEM

Obveščamo vas, da je sprejet PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju šolske prehrane iz proračunskih sredstev Občine Šentilj. Do subvencije so upravičeni tisti, katerih neto dohodek, ki je razviden iz odločbe o otroškem dodatku, ne presega 50% povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika, oddajte skupaj z dokazili šolski svetovalni službi do 13. 9. 2019.

vloga

KJE SMO

Mladinska ulica 13
2212 Šentilj v Slov. goricah