Vloga za uveljavljanje pravice do subvencioniranja šolske prehrane iz proračunskih sredstev Občine Šentilj.

Vloga se nahaja tukaj.