Select Page

Obvestilo za uporabnike športne dvorane oziroma telovadnice, ki izvajajo športno dejavnost v popoldanskem času.

V priponki se nahaja Začasna odredba o prepovedi:

–          izvajanja vseh prireditev in dogodkov v občini Šentilj na javnih odprtih in zaprtih prostorih,

–          izvajanja rekreativne športne vadbe, ki se izvaja v športnih dvoranah ali zunanjih javnih športnih objektih, ki o v lasti Občine Šentilj, razen izjem.

ODREDBA OBČINE ŠENTILJ