Select Page

INTERESNE DEJAVNOSTI

Otroci v interesnih dejavnostih razvijajo svoje sposobnosti in kreativno ustvarjajo.
Svoje dosežke predstavljajo v šoli, okolju, na tekmovanjih, revijah, v medijih…