Select Page

Slovenija ima danes državni praznik, dan Rudolfa Maistra. Praznujemo ga v spomin na 23. november 1918, ko je general Rudolf Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Dan Rudolfa Maistra, 23. november, je slovenski državni praznik od leta 2005. in ni dela prost dan.

General Rudolf Maister je s svojimi borci ob koncu prve svetovne vojne, po razpadu avstro-ogrske monarhije, dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo. Bil je tudi pesnik, slikar in velik ljubitelj knjig.

Želimo vam prijeten dan Rudolfa Maistra.