Select Page

eTwinning

V šolskem letu 2020/2021 skupina šestošolcev sodeluje v e-Twinning projektu All about music.
V preteklih šolskih letih smo izvajali projekte ne temo kulinarike, praznikov, novinarstva, strpnosti, šolskih sistemov, varne rabe interneta in filmov. Učenci so v projektih osredotočeni na določeno temo, hkrati pa ob aktivnostih razvijajo in nadgrajujejo uporabo sodobne IKT, znanje tujega jezika, poznavanje evropske kulturne dediščine ter politične ureditve držav EU, sprejemanje različnosti, razvijanje strpnosti….
Nacionalna svetovalna služba nam je izdala potrdilo o sodelovanju.

Koordinatorica projekta
Jana Vrbnjak

e-Twinning