Select Page

eTwinning

V šolskem letu 2022/2023 skupina sedmošolcev sodeluje v e-Twinning projektu We love Europe.
V preteklih šolskih letih smo izvajali projekte ne temo kulinarike, praznikov, novinarstva, strpnosti, šolskih sistemov, varne rabe interneta in filmov. Učenci so v projektih osredotočeni na določeno temo, hkrati pa ob aktivnostih razvijajo in nadgrajujejo uporabo sodobne IKT, znanje tujega jezika, poznavanje evropske kulturne dediščine ter politične ureditve držav EU, sprejemanje različnosti, razvijanje strpnosti….

Koordinatorica projekta
Jana Vrbnjak