Select Page

UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da učenkam in učencem zagotovimo učbenike, ki jih potrebujejo za pouku.

 Učenci si lahko iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za razred, ki ga obiskujejo. MIZŠ Republike Slovenije letno zagotavlja sredstva za nakup učbenikov za učence od 4. do 9. razreda in učnih gradiv za učence 1. do 3. razreda.

Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti. Za izgubljene ali poškodovane učbenike morajo plačati odškodnino. Višina odškodnine je odvisna od cene in starosti učbenika, zato je treba pred iztekom šolskega leta o tem obvestiti skrbnico učbeniškega sklada.

V začetku junija učenci dobijo naročilnice za izposojo učbenikov v naslednjem šolskem letu.

Kdor si jih želeli izposoditi iz učbeniškega sklada, mora naročilnico vrniti do navedenega datuma, saj lahko šola le tako zagotovi ustrezno število učbenikov za naslednje šolsko leto.

Učenci prejmejo učbenike prvi šolski dan v kompletu za vse predmete.