Select Page

ZAPOSLENI NA OŠ ŠENTILJ

UČITELJ RAZREDNIK-POUČUJE ELEKTRONSKA POŠTA
AJLEC BLAŽ 9. a   ŠPO, RAP. ŠZZ, IŠP blaz.ajlec@ossentilj.si
BRADAČ ANDREJKA 6. b   MAT andrejka.bradac@ossentilj.si
BRAVAR NINA DSP nina.bravar@ossentilj.si
BREG SIMON 8. b  TIT, BIO, NIP TIT simon.breg@ossentilj.si
ČERPES JANJA DSP janja.cerpes@ossentilj.si
DREVENŠEK ALEŠA GUM, NIT, GOS, RAP alesa.drevensek@ossentilj.si
FAJS MIHELCA RAVNATELJICA mihelca.fajs@ossentilj.si
FERK SARA 1. b sara.ferk@ossentilj.si
FERK VERA 4. c, 5. c vera.lorber@ossentilj.si
FIEDLER BISERKA 5. b biserka.fiedler@ossentilj.si
GAČAR NANA 1. a nana.gacar@ossentilj.si
GAŠPAR UROŠ MAT, FIZ, SLZ uros.gaspar@ossentilj.si
HABULIN MARTA 5. a marta.habulin@ossentilj.si
HRNČIČ JANJA SLJ, RAD janja.hrncic@ossentilj.si
JANIŠ TADEJA SLJ tadeja.janis@ossentilj.si
JANUŠ KOLAR NINA 2. c, 3. c nina.janus@ossentilj.si
JURŠIČ HELENA GUM, MPZ, OPZ helena.jursic@ossentilj.si
KASALO PETRA 4. b petra.kasalo@ossentilj.si
KOLEŽNIK GABRIJELA SLJ, OPB gabrijela.koleznik@ossentilj.si
KOPŠE JASMINA pomočnica ravnateljice, druga strokovna delavka jasmina.kopse@ossentilj.si
LAVRENČIČ NINA MAT, LUM, SLJ, JV, RAP, ISP nina.lavrencic@ossentilj.si
MAGDIČ BARBARA 8. a  GEO, DKE, TVZ, ŽČZ, OPB barbara.magdic@ossentilj.si
MAHER POLONA 9. b  LUM, OPB, LS polona.maher@ossentilj.si
MATEJEK EVA 4. a eva.matejek@ossentilj.si
MURAUS SAŠA 6. a   TJA, NIP TJA sasa.muraus@ossentilj.si
OGRIZEK ANDREJA DSP, ISP andreja.ogrizek@ossentilj.si
PAULIČ GOLIČ ALENKA druga strokovna delavka alenka.paulic-golic@ossentilj.si
PAVLINEK NINA računalnikarka nina.pavlinek@ossentilj.si
PERKOVIČ KATJA OPB katja.perkovic@ossentilj.si
PERŠAK POLIČ KAJA 3. a kaja.persak-polic@ossentilj.si
PINTER IRIS OPB CERŠAK iris.pinter@ossentilj.si
PFIFER LIDIJA BIO, KEM, NAR, OIP POK lidija.pfifer@ossentilj.si
POTISK JASNA DSP, ISP jasna.potisk@ossentilj.si
ROŠKER MILENA 2. a milena.rosker@ossentilj.si
ROŽANC VALH MATEJA DSP mateja.rozanc-valh@ossentilj.si
SMOLE DARJA TJA, RAP darja.smole@ossentilj.si
STANISAVLJEVIĆ DRAGANA ŠPO, RAP, OIP, NIP dragana.stanisavljevic@ossentilj.si
STEBLOVNIK DARJA svetovalna delavka darja.steblovnik@ossentilj.si
SUŽNIK DOROTEJA knjižničarka doroteja.suznik@ossentilj.si
ŠAUPER ANJA 3. b anja.šauperl@ossentilj.si
ŠTRUCL TATJANA 1. c tatjana.strucl@ossentilj.si
TERTINEK INA GOS, OPB ina.tertinek@ossentilj.si
TOMAŽIČ POLONCA GEO, ZGO polonca.tomazic@ossentilj.si
VAJSBAHER SABINA 2. b sabina.vajsbaher@ossentilj.si
VRBNJAK JANA TJA  jana.vrbnjak@ossentilj.si
VUK MARJANA MAT, ISP marjana.vuk@ossentilj.si
ZAMOLO NINA ZPTJN, OPB nina.zamolo@ossentilj.si
ZEMLJIČ SAŠKO 7. a  ŠPO, ŠZZ, IŠP, RAP sasko.zemljic@ossentilj.si
ŽUNIČ ALEKSANDRA svetovalna delavka, OPB, JV aleksandra.zunic@ossentilj.si
ŽUNKO VALENTINA 7. b  NIP TJN, NI, OPB valentina.zunko@ossentilj.si

DRUGI DELAVCI

Hišnik:  Aleksander Ferk, Dušan Gojić

Čistilke: Brigita Šeruga, Aleksandra Labaš, Ksenja Roškar, Natalija Ljubi

Kuhinja: Marija Lesjak, Anita Lešnik, Vesna Bezjak, Branka Bezjak, Suzana Škerlak, Janja Kolerič, Irena Lipič

Organizator šolske prehrane in zdravstveno higijenskega režima: Marija Lesjak

Administrativna in računovodska dela: Tatjana Bolner, Alenka Ozimič Rošker, Karolina Lorber, Anita Škerget

Javni delavci: Samarkanda Grajžl