Select Page

MIT DIR DEUTSCH UND SLOWENISCH REDEN, SINGEN, LERNEN

»Mit dir deutsch und slowenisch reden, singen, lernen« je skupen projekt dveh šol, in sicer NMS Arnfels iz sosednje Avstije in Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj. Glavna tema projekta je poučevanje in učenje tujega jezika. Učenci, ki prihajajo iz različnih držav, se spoznavajo in izmenjujejo svoja opažanja. Komunicirajo v nemškem, slovenskem in tudi angleškem jeziku.
V okviru tega projekta bodo učenci med seboj sodelovali, se družili in koncertirali. Skupaj se bodo udeležili tudi jezikovne šole na Krku, kjer bo poudarek na komunikaciji v tujih jezikih in športnem udejstvovanju.