ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

OŠ RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ:

Zbiralna akcija papirja bo od 9. do 11. 10. 2019 med 7.00 in 8.00 ter med 15.00 in 17.00. Tehtanje bo na šolskem parkirišču.

OŠ RUDOLFA MAISTRA PODRUŽNICA CERŠAK:

Zbiralna akcija papirja bo 7. in 8. 10. 2019 med 7.00 in 8.00.

Status športnika ali kulturnika

Spoštovani starši,
vlogo za pridobitev statusa športnika ali kulturnika je potrebno oddati do 30.9.2019.
Dodelitev statusa in s tem prilagajanje šolskih obveznosti poteka v skladu s pravilnikom.

VLOGA

SUBVENCIJA ŠOLSKEGA KOSILA UČENCEM

Obveščamo vas, da je sprejet PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju šolske prehrane iz proračunskih sredstev Občine Šentilj. Do subvencije so upravičeni tisti, katerih neto dohodek, ki je razviden iz odločbe o otroškem dodatku, ne presega 50% povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika, oddajte skupaj z dokazili šolski svetovalni službi do 13. 9. 2019.

vloga

KJE SMO

Mladinska ulica 13
2212 Šentilj v Slov. goricah