SVET STARŠEV

Pristojnosti Sveta staršev (66. člen ZOFVI):

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Svet staršev v  šoli Šentilj  – šolsko leto 2019/2020
Razred Priimek in ime
1. a Krajnc Tadeja
1. b Škrofič Maja
2. a Jelen Polanc Vanja
2. b Roškar Igor
3. a Ahman Wargazon Andreja
3. b Šiško Tamara
4. a Kohont Brodschneider Karin
4. b Žagar Mihaela
5. a Pagon Novak Tjaša
5. b Cajnko Petra
6. a Kacijan Mojca
6. b Pregl Breznik Barbara
7. a Skrbinšek Purg Tina
7. b Šalamun Alen
8. a Pleteršek Metka
8. b Vajnhandl Simona
9. a Šauperl Suzana
9. b Caf Tanja

Svet staršev v  šoli Ceršak  – šolsko leto 2019/2020

Razred Priimek in ime
1. c  Loti Knoll Špela
2. c Javernik Tjaša
3. c Šmirmaul Marija
4. c Weldt Jasna
5. c Sviecicki Lea

 

Svet staršev v Vrtcu Šentilj in v Vrtcu Ceršak  – šolsko leto 2019/2020

Oddelek Priimek in ime
Žogice Adler Tina
Zvezdice Svetko Nadja
Balončki Trdin Karmen
Dežniki Lorber Barbara
Sončki Škorić Saša
Mlinčki Fras Megi
Copatki Kauran Nina
Klobuki Karba Lestan Anemari
Lunice Dajčer Maja
Cepetavčki Arnuš Iris
Pedenjpedi Muster Nina