Select Page

SVET STARŠEV

Pristojnosti Sveta staršev (66. člen ZOFVI):

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Svet staršev v  šoli Šentilj  – šolsko leto 2020/2021
Razred Priimek in ime
1. a Lestan Zoran
1. b Kegl Mateja
2. a Krajnc Tadeja
2. b Škrofič Maja
3. a Jelen Polanc Vanja
3. b Roškar Igor
4. a Ahman Wargazon Andreja
4. b Šiško Tamara
5. a Kohont Brodschneider Karin
5. b Kauran Marko
6. a Gunjić Žarko
6. b Cajnko Petra
7. a Kacijan Mojca
7. b Pregl Breznik Barbara
8. a Skrbinšek Purg Tina
8. b Šalamun Alen
9. a Pleteršek Metka
9. b Vajnhandl Simona

Svet staršev v  šoli Ceršak  – šolsko leto 2019/2020

Razred Priimek in ime
1. c, 2. c  Jakofčič Gregor
3. c Koroša Glorija
4. c, 5. c Hauc Vesna

Svet staršev v Vrtcu Šentilj in v Vrtcu Ceršak  – šolsko leto 2019/2020

Oddelek Priimek in ime
Žogice Senčič Mišela
Zvezdice Gojič Nuša
Balončki Anžel Nuša
Dežniki Truntič Sandra
Sončki Vidovič Damjan
Mlinčki Pažon Nika
Copatki Gačnik Metka
Klobuki Fras Gregor
Lunice Pučko Kegl Andreja
Korenjaki Karba Lestan Anemari
Cepetavčki Arnuš Iris
Pedenjpedi Muster Nina