Select Page

KuKoMINT

KuKoMINT je projekt štirih šol v sklopu Erasmus+ projektov, in sicer sodelujemo Volksschule Straß, Volksschule Lichendorf, Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj in Osnovna šola Sladki Vrh. Projekt se tematsko ukvarja s kulturo, sožitjem in jeziki preko MINT za brezmejno prihodnost na območju Štajerske. Tisočletja Štajerske niso ločevale meje, ljudje smo živeli skupaj in soustvarjali kulturo, običaje ter pisali skupno zgodovino.

Od časa prve svetovne vojne je Štajerska razdeljena med dve državi. Eno stoletje je v vsaki državi šlo svojo pot, razvoj se je razlikoval. Sedaj sta tako Avstrija kot tudi Slovenija del Evropske unije. Seveda sta tako pisali vsaka svojo zgodovino, tako kulturno kot tudi zgodovinsko. Izmenjava »življenja« je v tem času stopila v ozadje, a nov evropski prostor je oživel skupno življenje na meji. Otroci bodo v času projekta skozi zgodbe, tečaje, obiske muzejev ali prek različnih predavanj bolje spoznali zgodovino Štajerske, ki je naše skupno ozemlje.

Cilj projekta je, da učenci prepoznajo skupne značilnosti in korenine. Srečanja in delavnice, ki se jih bomo udeležili, bodo potekale dvojezično, saj je naš cilj razvijanje jezikovnih spretnosti v tujem jeziku, ki se ga naši učenci v šoli učijo kot drugi tuji jezik.

Ob koncu projekta želimo, da učenci pridobijo trajnostne veščine na področju socialne interakcije med različnimi narodnostmi.

Učenci bodo dobili vpogled v rokodelsko umetnost ter v področja matematike, računalništva, naravoslovja in tehnologije, hkrati pa jih bomo spodbujali pri pridobivanju tudi digitalnih znanj. 

AKTIVNOSTI

Z učenci šol, ki so v projektu bomo izvajali različne delavnice v Sloveniji in Avstriji. V Sloveniji se bomo podali na Keltsko pot, v TIC Šentilj si bomo ogledali aktualno razstavo o Keltih. V Sladkem Vrhu bomo obiskali Brod na Muri, tovarno papirja in si ogledali znamenitosti kraja. V Avstriji se bomo udeležili delavnice ProHolz. Nadalje načrtujemo obiske hidroelektrarn v Sloveniji.

                                                           Valentina Žunko, Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj