Select Page

DROBTINICA

Ob 50 letnici ustanovitve Organizacije za hrano in kmetijstvo pri Organizaciji združenih narodov – FAO, leta 1995; je bil 16. oktober razglašen za svetovni dan hrane.

Na ta dan vrsta organizacij po svetu posebej opozori svetovno javnost na problem lakote in podhranjenosti na svetu. Pravica vseh ljudi do dostopa do hrane in vode je med drugim zapisana v splošni deklaraciji človekovih pravic.

Hrane je na svetu sicer dovolj, svetovni problem lakote in revščine pa je povezan z neenakim dostopom do hrane.