Select Page

UČENEC UČENCU V POMOČ – skupaj za boljšo digitalno pismenost

Danes si šole ne znamo več predstavljati brez uporabe računalnika. Žal pa to ne pomeni, da jih znamo tudi vsi uporabljati. V projektu bomo poiskali vrzeli v znanju uporabe računalnika pri učencih in učiteljih.

Organizirali bomo računalniške delavnice za učence, starše in učitelje. Krepili in spodbujali bomo medvrstniško pomoč pri delu z računalnikom. Hkrati pa bomo nadaljevali in nadgrajevali našo uspešno tutorsko mrežo tudi v te namene.

Skozi sodelovanje z mednarodnimi partnerji bomo nadgrajevali znanje o evropskem prostoru, kulturah, strpnosti in sprejemanju drugačnosti. Aktivno bomo uporabljali tuje jezike. Načrtujemo obisk partnerske šole na Poljskem in njihovo gostovanje pri nas.

Projekt financira Evropska unija.


Izobraževanje na Finskem v okviru programa Erasmus+

Na OŠ Rudolfa Maistra Šentilj s projektom Učenec učencu v pomoč – skupaj za boljšo digitalno pismenost sodelujemo v programu Erasmus+ KA1.

V okviru tega projekta sva se učiteljici Jasmina Janžek in Gabrijela Koležnik udeležili mednarodnega izobraževanja v Helsinkih na Finskem. Petdnevno izobraževanje je potekalo od 9. do 13. maja 2022. Tečaj z naslovom Using technology in education and distance education je organizirala agencija Sherlock Edu. Na tečaju nas je bilo sedem udeleženk, in sicer dve Slovenki, tri Litvanke, Estonka in Španka. Izobraževanje je vodila gospa Minire Vako.

Namen izobraževanja je bil spoznati nove digitalne tehnologije in se naučiti, kako jih vpeljati v učni proces. Prvi dan izobraževanja je bil namenjen spoznavanju novih tehnologij. V drugem dnevu izobraževanja je bil poudarek na varni uporabi digitalnih tehnologij in zakonodaji, ki to področje ureja. V naslednjih dveh dneh smo imeli praktične vaje, kjer smo se seznanili z vpeljevanjem digitalnih tehnologij v učni proces in se izobraževali o osnovah programiranja. Zadnji dan smo udeleženke tečaja predstavile dobre prakse, ki smo jih učitelji uporabljali v času šolanja na daljavo. Spletna učilnica, ki sva jo predstavili, je bila deležna precejšnjega zanimanja in pohval s strani vodje izobraževanja in tečajnic.

Na enotedenskem tečaju sva se veliko naučili o vpeljevanju digitalnih vsebin v učni proces. To pa ni edino, kar sva se v tem tednu pridobili. V popoldanskem času smo se na neformalnih druženjih veliko pogovarjali o šolskih sistemih v posameznih državah, izmenjevali izkušnje, spoznavali nove kulture in predvsem pridobili nova poznanstva.

Tečajnice in vodja izobraževanja

                                                                         

                             Gabrijela Koležnik