Select Page

UČENEC UČENCU V POMOČ – skupaj za boljšo digitalno pismenost

Danes si šole ne znamo več predstavljati brez uporabe računalnika. Žal pa to ne pomeni, da jih znamo tudi vsi uporabljati. V projektu bomo poiskali vrzeli v znanju uporabe računalnika pri učencih in učiteljih.

Organizirali bomo računalniške delavnice za učence, starše in učitelje. Krepili in spodbujali bomo medvrstniško pomoč pri delu z računalnikom. Hkrati pa bomo nadaljevali in nadgrajevali našo uspešno tutorsko mrežo tudi v te namene.

Skozi sodelovanje z mednarodnimi partnerji bomo nadgrajevali znanje o evropskem prostoru, kulturah, strpnosti in sprejemanju drugačnosti. Aktivno bomo uporabljali tuje jezike. Načrtujemo obisk partnerske šole na Poljskem in njihovo gostovanje pri nas.

Projekt financira Evropska unija.