Select Page

ŠOLSKI ZDRAVNIK

PEDIATRIJA MOJCA ŠVAB ZAVRATNIK

AMBULANTA ŠENTILJ
POD HRIBOM 14
2212 ŠENTILJ
dfdf

URNIKI, SPREJEM IN NAROČANJE BOLNIKOV
Zdravnica naše šole je ga. Mojca Švab Zavratik, dr.med., specialist pediater. Preventivne preglede bodo opravljali po predhodnem dogovoru z šolo v določenih terminih. V primeru bolezni se učenci oglasijo v ambulanti izbranega osebnega zdravnika, v nujnih primerih dela ambulanta na Vošnjakovi 2/4 IV nad. od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.30. Dežurna ambulanta v Vošnjakovi 4/pritličje deluje vsak dan od 20.00 do 23.00. Sobote, nedelje in prazniki pa od 8.00 do 23.00. Splošna urgentna ambulanta deluje v prostorih UKC Maribor od 23.00.

POSVETOVALNICA ZA MLADE
Namenjena je vsem mladim, ki imajo kakršnekoli probleme v šoli, doma , z vrstniki ali med seboj in ne vedo s kom bi se pogovorili. V posvetovalnico za mlade, ki je na Vošnjakovi 4 / IV nad. lahko pridejo brez zdravstvene izkaznice od ponedeljka do petka od 7.00 do 18.00 ure.

PROGRAM OBVEZNEGA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV
Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok je organizirano skupinsko za razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika. Izvede jih imenovani šolski zdravnik s pripadajočim timom.

SISTEMATIČNI PREVENTIVNI PREGLEDI
Pregledi praviloma potekajo v prostorih zdravstvenega zavoda. Namen je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje šolskim otrokom.

PREGLEDE IZVAJAJO
-pri šolskih novincih – v času do šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo in
-v 1., 3., 6. in 8. razredu devetletke.

Učenci naj prinesejo na preglede obvezno:
-potrjeno zdravstveno kartico
-cepilno knjižico
-očala
-izvide specialističnih pregledov ( v kolikor se zdravijo v specialističnih ambulantah)
-odpustnice iz bolnišnice v primeru zdravljenja
-učenke 6. razredov izjavo staršev oz. skrbnikov o privolitvi za cepljenje proti okužbi HPV
-učenci 8. razredov, ki ne dovolijo odvzema krvi naj prinesejo pisno prepoved staršev oz. skrbnikov

Cepljenja
Cepljenje novincev, učencev 1., in 3. razreda opravljamo v zdravstveni ustanovi v spremstvu staršev oz. skrbnikov. Prav tako bodo v spremstvu staršev prejele II. In III. Odmerek cepiva proti okužbi s HPV učenke 6. razredov. Cepljenja opravijo šolski zdravniki. I odmerek prejmejo deklice ob sistematičnem pregledu v 6. razredu. V kolikor deklice na sistematskem pregledu ne bodo imele podpisane izjave staršev, se jih ne cepi.

Namenski pregledi po sistematskem pregledu
Namen pregleda je spremljanje rasti in razvoja posameznih učencev v primeru, ko se na rednem sistematičnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki ga še ne moremo opredeliti kot bolezensko stanje, zahteva pa spremljanje. Ti pregledi se izvajajo v 2., 4., 5., 7. in 9. razredu. Pregled v 9. razredu je namenjen tudi poklicnemu svetovanju.

Namenski pregledi pred cepljenjem
Izvajajo se pri cepljenju novinca (2. odmerek proti hepatitisu B) in v 3. razredu   (davica-tetanus, pertusis), ter pri deklicah 6. razredov (I. II. In III. Odmerek HPV v spremstvu staršev ali skrbnikov.

Opravičila za izostanek od pouka in opravičila za športno vzgojo
V skladu s šolskimi pravili, ki veljajo za vse osnovne šole, izdajajo zdravniška opravičila od pouka le za odsotnost, ki traja več kot pet šolskih (delovnih) dni in je bil učenec zdravljen pri zdravniku (ambulantno ali hospitalno). Izjemoma se lahko ravnatelj in imenovani zdravnik šole za posamezne problematične učence dogovorita drugače. Opravičila za športno vzgojo za več kot 1 mesec piše imenovani zdravnik šole.