Select Page

POSTOPEK USMERJANJA

Postopek se praviloma uvede na zahtevo staršev, lahko ga izvede tudi šola ali zdravstveni, socialni in drugi zavodi.  Starši izpolnijo Zahtevek za začetek usmerjanja (lahko ga pridobijo v šoli ali poiščejo na spletni strani  Zavoda za šolstvo).
Obrazec starši izpolnijo in ga posredujejo šolski svetovalni službi. Ta jim lahko ponudi tudi pomoč pri izpolnjevanju Zahtevka.

USMERJANJE OB SPREMEMBI RAVNI IZOBRAŽEVANJA – PREHODU IZ VRTCA V ŠOLO ALI OB ZAKLJUČKU OSNOVNE ŠOLE

Ko učenec/ka zaključuje predšolski program ali 9. razred osnovne šole, se vpiše v osnovno ali srednjo šolo. Če starši želijo, da ima dodatno strokovno pomoč tudi v nadaljnjem izobraževanju, ponovno vložijo izpolnjen Zahtevek za postopek usmerjanja, ki ga posredujejo šolski svetovalni službi.
Zaradi dolgotrajnosti postopkov je priporočljivo, da se postopek začne čim prej, najkasneje do konca prvega redovalnega obdobja (konec januarja).