Select Page

FERKOVA UČILNICA NA KMETIJI

FERKOVA UČILNICA NA KMETIJI – Ukrep LEADER (19.2)

Akronim operacije: FERKOVA UČILNICA

Celotna vrednost operacije: 6.666,48 EUR

Predviden znesek sofinanciranja: 5.130,42 EUR (EKSRP)

Nosilec operacije: FERK STANKO – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Partnerji v operaciji:

– OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ

– ZAVOD ZMOREMO, ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

– ŠPORTNO DRUŠTVO BRANKA CERŠAK

Na kmetiji Stanka Ferka bomo vzpostavili učilnico na prostem, ki bo lokacijsko zajemala učni prostor pod lesenim pokritim odrom, na ograjenem razstavno-prireditvenem prostoru (maneža) ter na travnikih in pašnikih ter v gozdu. Za razvoj vsebin, ki se bodo v izvajale v učilnici (zunaj šolskega okolja) bomo k aktivnemu sodelovanju povabili ciljne skupine, katerim bodo naši novi produkti tudi namenjeni po zaključku projekta. Ciljne skupine bodo soustvarjale vsebine učnih delavnic, teme likovnih razstav, tematske seminarje in prireditve in vsebine tematskih dogodkov ter zasnovale Čutno pot. Vse ustvarjene  vsebine bomo testirali z izbranimi ciljnimi skupinami in tako ustvarili zanimive programe doživetij na kmetiji, za kar potrebujemo opremo za izobraževanje (klopi in mize) in ureditev ograje prireditvenega prostora, ki bo namenjen tudi razstavam živali in kmečkega orodja.

Podlaga za omenjeno operacijo izhaja iz rezultatov anket, ki smo jih izvedli s ciljnimi skupinami v okviru projekta TUR-LAS-KONJ, kjer so udeleženci ocenili učne delavnice, prireditve in razstave kot zelo primerne za izvedbo. Ustvarjanje vsebine učnih delavnic, seminarjev, razstav, prireditev in učnih taborov bodo podlaga za razvoj novih produktov na kmetiji, s katerimi se  bodo tržila doživetja in učne vsebine ter tako omogočalo trajnostno ohranitev 1 zelenega delovnega mesta na kmetiji.

Glavne aktivnosti projekta so:

  • koordinacija in vodenje projekta
  • analiza ponudnikov, aktualnih vsebin za doživetja in izobraževanja, ki jih bomo pritegnili v mrežo stalnih ponudnikov, sodelavcev pri izvajanju programov na kmetiji tudi po zaključku projekta
  • izvedli bomo pilotne delavnice, seminarje, strokovna izobraževanja in prireditve z izbranimi ciljnimi skupinami ter tako preverili primernost vsebin programov za kasnejšo izvedbo.

Trije novi razviti produkti zajemajo:

  • Produkt izvajanja izobraževanj na kmetiji
  • Produkt organizacije in izvedbe tematskih prireditev
  • Produkt Čutna pot

Cilj: razvoj osnovnih sredstev

Ukrep: podpora aktivnostim za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

Rezultati operacije: vzpostavitev novega delovnega mesta, izvedba vsaj treh izobraževanj za različne ciljne skupine, izvedba vsaj treh programov za učenje, osveščanje in motivacijo, urejena sprehajalna pot in parkirišči, povečano število obiskovalcev na tem območju, ureditev parka za izboljšanje motoričnih sposobnosti,…

Več informacij najdete tudi na spodnjih povezavah:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja