Select Page

Poslovili smo se še od ene generacije naših učencev. Želimo jim obilo uspehov na njihovi poti v odraslost, uspešno premagovanje preprek in izzivov. V življenju naj stremijo k temu, da bodo v sebi in drugih iskali dobro. Verjamemo, da bodo uspeli na svoji začrtani poti.