Select Page

PODALJŠANO BIVANJE NA OŠ RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ

Spoštovani starši!

V šolskem letu 2023/2024 nas čaka veliko zanimivih skupnih korakov, zato smo za vas pripravili nekaj informacij o podaljšanem bivanju, saj si želimo dobrega sodelovanja.

DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA

 • Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda in traja od ponedeljka do petka od konca pouka do 16. ure.
 • Podaljšano bivanje vsebuje kosilo (1ura), sprostitveno dejavnost (2 uri), samostojno učenje (1 ura) in ustvarjalno preživljanje časa (1 ura). Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato vam svetujemo, da vsak dan z otrokom pregledate domače naloge, ki jih po potrebi dopolni.
 • V času podaljšanega bivanja poteka vzgojno-izobraževalni proces in veljata pravilnika o hišnem in šolskem redu OŠ Rudolfa Maistra Šentilj.

                               ZLATA PRAVILA PODALJŠANEGA BIVANJA                 

 • Otrok, mlajši od 7 let, lahko odhaja domov samo v spremstvu osebe, ki je starejša od 10 let. Na začetku šolskega leta podpišete pooblastilo, s katerim dovoljujete, kdo lahko razen vas prihaja po otroka.
 • V primeru, da pride do spremembe, morate o tem nujno obvestiti učitelja. To lahko storite z vpisom v otrokovo beležko, poslanim elektronskim sporočilom (opb@ossentilj.si) ali pokličete v tajništvo šole (02 650 61 00). O spremembi odhoda domov, če je možno, se pogovorite tudi z otrokom.
 • Vse spremembe morate javiti najkasneje do 11. 30.
 • V podaljšanem bivanju je od 12. ure naprej telefon (031 706 346), ki je namenjen samo za nujne primere.
 • Starše in druge spremljevalce obveščamo, da po otroka prihajate v razrede. Če se zadržujemo na igrišču, o odhodu otroka domov NUJNO obvestite učitelja.
 • Starši morate napisati uro, kdaj bo vaš otrok odhajal domov.
 • Ko pridete po otroka, ponovna ali podaljšana vključitev otroka v podaljšano bivanje ni več mogoča.
 • Priporočamo, da imajo otroci v šoli rezervna oblačila in obutev.
 • Prinašanje igrač v podaljšano bivanje ni dovoljeno.

Aktiv OPB                                                                                                   

Ravnateljica

Mihelca Fajs