Select Page

Učbeniki, ki si jih učenci brezplačno izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada, so last šole, zato je potrebno z njimi ravnati ODGOVORNO. Prosimo, da si preberete spodnja navodila glede ravnanja z učbeniki.

  1. Ob prejemu je vsak učbenik  potrebno zavarovati pred možnimi poškodbami. To pomeni, da je učbenik potrebno zaviti v papir ali plastični snemljiv ovitek, ki učbenika ne poškoduje.
  2. Nalepk z imeni ni dovoljeno lepiti neposredno na učbenik, lahko pa jih nalepite na svoj ovitek ki ga ob koncu šolskega leta odstranite. (Kako odstraniti ovitek si lahko ogledate v posnetku.)
  3.  V učbenike ne pišemo, rišemo ali podčrtujemo.
  4. Uporabnik sklada je dolžan v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne cene, ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati ⅔ nabavne cene, po tretjem letu uporabe pa odškodnina ne sme presegati ⅓ cene učbenika.
  5. Uporabnik, ki prekine šolanje ali se prepiše na drugo šolo, mora vrniti izposojene učbenike in učna gradiva ob prekinitvi šolanja oz. ob prepisu na drugo šolo.
  6. Učbenika vam ne more nihče zamenjati, saj je njegova številka zabeležena v programu Cobiss pod uporabnikovim imenom. Kadar menite, da je bil učbenik zamenjan, lahko to kadarkoli preverite pri knjižničarki.
  7. Morebitnih poškodb  ne sanirajte sami, učenci naj učbenik prinesejo v knjižnico (tudi med šolskim letom).

Nekaj primerov slabe prakse ravnanja z učbeniki iz učbeniškega sklada

Hrana (npr. sadje) in pijača ne sodijo poleg učbenikov in ostalih učnih  pripomočkov, saj se ob stiku s polito pijačo in zmečkano hrano (npr. zrelo sadje) učbeniki uničijo.

Učbeniki, na katere so bili neustrezno (z lepilnim trakom) nameščeni snemljivi ovitki in nedovoljeni samolepilni ovitki.

Učbenike previdno polagajte in jemljite iz  šolskih torb. Šolskih torb ne mečemo naokoli. Ob neprimernem ravnanju se učbeniki namreč poškodujejo.

Doroteja Sužnik, skrbnica šolskega učbeniškega sklada