Select Page

V februarju 2024, sva se Mihelca Fajs in Petra Kašman Jelenko, v okviru programa Erasmus+ udeležili sledenja na delovnem mestu. Od 12. do 16. februarja sva opazovali in spoznavali življenje in delo na eni izmed madridskih osnovnošolskih ustanov. 

Colegio Publico Juan de la Cierva vključuje otroke stare od 3. do 12. let oz. do zaključka 6. razreda osnovne šole.  V Španiji večina predšolskih otrok obiskuje osnovnošolske ustanove, ki vključujejo zgodnje izobraževanje za otroke od 3 – 6 let. Zanje je izobraževanje brezplačno, a neobvezno. Od šest let, ko vstopijo v 1. razred, pa je osnovnošolsko izobraževanje obvezno. Prisotni sva bili v različnih oddelkih, tako da sva lahko spremljali VIZ delo v vseh starostnih skupinah od 3. let naprej. Zanimivo je, da se že triletni otroci »pripravljajo« na šolo in veliko dejavnosti  poteka skupno. Presenečeni sva bili nad tem, kako malo proste igre je bilo otrokom na voljo, vse dejavnosti so bile bolj ali manj usmerjene. Opazili sva veliko samostojnost tudi najmanjših otrok, ki samostojno prihajajo v prostore vrtca, od staršev se poslovijo pred šolsko ograjo.  Na šoli je veliko otrok različnih narodnosti, ki slabo poznajo jezik, tako da za  pedagoške delavce to predstavlja poseben izziv. Izredno veliko delajo s slikovnim materialom, ki tem učencem pomaga pri usvajanju snovi in jezika. Učencem s posebnimi potrebami se nudi individualna pomoč specialnih pedagogov in logopedov.

Če bi bili postavljeni pred izziv, kaj implementirati v naš sistem in kaj od nas v njihovega, bi zagotovo izpostavili to, da je našim otrokom dovoljeno dlje biti »otrok«. Imajo veliko proste igre, so na prostem, na travi, v gozdu. Imajo organizirane obroke, skupine so manjše in zagotavlja se sočasnost, česar v Madridu ni. So pa pri njih otroci veliko samostojnejši, v prostor vstopajo sami in sami skrbijo za svoje stvari.

V šoli se učenci že v prvem razredu učijo pisane črke, pisno računajo do 100 in imajo po najinem mnenju zahtevne učbenike. Razredi so izredno polni, ogromno je tujcev, ki so v veliki meri prepuščeni sami sebi. Pomagajo jim sošolci, ali jih učitelj posede v svojo bližino. Zaznali sva, da je všolanih veliko učencev, ki imajo spekter avtističnih motenj. V primerjavi z našim šolskim sistemom, je njihov v nekoliko višjih razredih primerljiv, v nižjih pa absolutno zahtevnejši od našega. Poudariti je potrebno, da so učilnice opremljene z interaktivnimi tablami, računalniki in ostalo opremo. Vsi učenci imajo 30 minutni odmor na prostem.

Po končanem sledenju sva bili obe mnenja, da so naši vrtci in šole dobro opremljeni, da imamo dober sistem, ki ima številne prednosti pred španskim. Otrokom in učencem se zagotavljajo izredno bogati in zdravi obroki, otrokom je na razpolago jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Prav tako po opremljenosti igralnic in učilnic ne zaostajamo za omenjeno šolo.

Sledenje je bila izredno pozitivna izkušnja, saj sva kot vodji lahko spoznali organiziranost zavoda. Po sestanku z vodstvom zavoda sva dobili občutek, da imamo vsi kakšno željo po izboljšavah.

Ob vsem sva imeli možnost spoznati bogato arhitekturno dediščino Madrida ter dinamiko prebivalcev oz. življenja  v mestu in njegovi bližnji okolici.

Mihelca Fajs in Petra Kašman Jelenko