Select Page

23. NOVEMBER DAN RUDOLFA MAISTRA

ODA O GENERALU RUDOLFU MAISTRU

Poet, Slovenec, general,
Slovenec, general, poet!
Ko pljusknil je krvavi val
in pokončal germanski red,
si od usode izbran,
da ti bo meč slovenstva dan.
Ni ti bil dan kot dedni dar:
s kladivom volje in duha
si sam skoval za sveto stvar
ga v ognju zvestega srca
in ga pogumno dvignil v bran
za Štajersko in Korotan.
Ti prvikrat junaško kri
k zastavi slave si pozval
in prvikrat, kar svet stoji,
pod njo slovensko vojsko zbral,
da prvikrat je za teboj
šla v boj zares za narod svoj.
Krivični svet, sovražni vik
sta ti ustavila korak.
A ljudstvo je pošten sodnik
in sodba se glasi: Junak,
vse storil si, in storil več,
kot zmogel je tvoj šibki meč …

Janez Menart
General in umetnik Rudolf Maister, s pesniškim imenom Vojanov, sodi med najvidnejše slovenske osebnosti 20. stoletja. S svojim pogumnim dejanjem je ob koncu 1. svetovne vojne, po razpadu Avstro-Ogrske monarhije, najprej v Mariboru, nato pa tudi na širšem štajerskem področju uveljavil slovensko ljudsko voljo in dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega področja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo. 23. novembra 1918 je s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil. 23. november je zaradi tega pomembnega dejanja postal v samostojni Sloveniji državni praznik – DAN RUDOLFA MAISTRA.
Rudolf Maister se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku. Osnovno šolo je obiskoval v Mengšu, nadaljeval pa v Kranju, kjer je končal tudi nižjo gimnazijo. V Ljubljani je opravil 5. in 6. razred gimnazije. Vpisal se je v kadetsko šolo na Dunaju. Kot častnik je služboval v Ljubljani, Celovcu in Mariboru. Že v gimnaziji je objavljal v dijaškem listu. Izdal je pesniški zbirki Poezije in Kitica mojih. Blizu pa mu je bilo tudi likovno izražanje. Umrl je 1934. leta na Uncu pri Rakeku. Rudolf Maister je bil zaradi zgodovinskih in političnih okoliščin dolga leta zamolčan. Zlata doba generala Maistra je nastopila z osamosvojitvijo Slovenije, njegov lik je navdihoval branitelje Slovenije med osamosvojitveno vojno v letih 1990-1991. Rudolf Maister je osrednja osebnost in simbol patriotizma slovenskega človeka, ki je kljub neugodnim okoliščinam znal ohraniti slovenski jezik in identiteto ter si priboriti svojo državo, v kateri o svoji usodi odloča sam.