NAPOVEDNIK ŠOLA CERŠAK

SEPTEMBER

1. 9. 2020 – PRVI ŠOLSKI DAN
4. 9. 2020 – NARAVOSLOVNI DAN: JAZ IN MOJA ŠOLA ( 1., 2. c)
9. 9. 2020 – 1. RODITELJSKI SESTANEK ( 1. – 5. c)
21. 9. – 25. 9. 2020 – PRIMORSKA ŠOLA V NARAVI (5. r)
22. 9. 2020 – ŠPORTNI DAN: POHOD OB SLOVENSKI OBALI (ŠvN)
23. 9. 2020 – TEHNIŠKI DAN: SEČOVELJSKE SOLINE (ŠvN)
24. 9. 2020 – NARAVOSLOVNI DAN: RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO PRIMORSKEGA SVETA (ŠvN)
24. 9. 2020 – TEKMOVANJE IZ LOGIKE- šolsko (1. – 5.r)
28. 9. – 2. 10. 2020 – PLAVALNI TEČAJ (2. in 4. c)
ŠPORTNI DAN: PLAVANJE (4. r)

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE NAPOVEDNIKA!