Select Page
DAN RUDOLFA MAISTRA

DAN RUDOLFA MAISTRA

Slovenija ima danes državni praznik, dan Rudolfa Maistra. Praznujemo ga v spomin na 23. november 1918, ko je general Rudolf Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Dan Rudolfa Maistra, 23. november, je slovenski...