Select Page

KDO SEM?

Družinski človek!

Vojak!

Pesnik!

Bibliofi!l

Domoljub in narodni junak!

RUDOLF MAISTER IN DRUŽINA

Starša Rudolfa Maistra sta Franc Maister in Frančiška Tomšič. Rudolf se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku. Imel je brata Arturja in Ernesta. Šolal s je v Mengšu, Kranju, Ljubljani do 6. razreda gimnazije. Nato se je 1892. leta vpisal na domobransko kadetnico na Dunaju. Prične se njegova vojaška kariera s hitrim napredovanjem. Kot častnik se je poročil z Marijo Stergarjevo. V zakonu sta se rodila sinova Hrvoje in Borut. General Rudolf Maister je bil prisilno upokojen leta 1923. Umrl je 26. julija 1934 v Uncu. Pokopan je na pobreškem pokopališču v Mariboru.

RUDOLF MAISTER  – VOJAK

Bil je gojenec domobranske kadetnice na Dunaju, kjer je po končanem šolanju postal častnik avstrijske vojske. Služboval je v Ljubljani, Celovcu, Gradcu, Celju in Mariboru. Leta 1912 je močno zbolel in so ga zato prisilno premestili iz domobranstva v črno vojsko, kjer je v Mariboru opravljal naloge skladiščnega častnika. Julija 1917 je postal major in poveljnik črne vojske v Mariboru. 30. 10. 1918 je bil zaradi določila mariborskega občinskega sveta Maribor priključen k Nemški Avstriji. 1. 11. 1918 je bil Rudolf Maister povišan v generala. Tako je lahko prevzel vojaško poveljstvo nad Mariborom in Spodnjo Štajersko. 3. 11. 1918 so Nemci ustanovili mestno stražo ali zeleno gardo – Schutzwerh, ker so se bali za svojo varnost. 9. 11. 1918 je general Rudolf Maister razglasil mobilizacijo ali vpoklic vseh za boj sposobnih mož. Ustanovil je mariborski pešpolk z okoli 4000 možmi. Tako je nastala prva redna slovenske vojska s slovenskimi častniki in slovenskim poveljevanjem. 23. 11. 1918 je general Rudolf Maister s svojimi enotami ob 4. uri zjutraj prehitel Nemce in razorožil zeleno gardo. 27. 11. 1918 so Maistrove enote zasedle Špilje (Spielfeld), nato še Radgono, Cmurek, Lučane, Radlje in Muto. Zasedel je vso severno jezikovno mejo od Radgone do Dravograda in Šmohorja.

RUDOLF MAISTER – PESNIK

V 4. razredu nižje gimnazije je izdaja časopis INTER NOS, v 5. razredu ureja časopis VEČERNICE. Postane aktivni član dijaškega literarnega združenja ZADRUGA. Svoje pesmi objavlja v celjski VESNI, ljubljanskem ZVONU, v SLOVENU in v SLOVENSKEM NARODU. V javnosti se pojavi leta 1890 v listu za mladino VRTEC, objavi črtico Pokopali smo jo. Prvi natisnjeni pesmi sta MORS RUIT in OB ZIBELKI. 1904. leta javnosti predstavi svojo prvo pesniško zbirko POEZIJE, ki jo posveti svoji izvoljenki, Mariji Strgarjevi. 1929. leta izda svojo drugo pesniško zbirko KITICA MOJIH. Njegov pesniško umetniški vzdevek je VOJANOV.

NAPREJ!

Bratje! V Triglavu ognji gore:
žarki kresovi, krvavi plameni,
kakor silni meči ognjeni,
ki jih sami arhanglji vihte.

Bratje! Naša pomlad gre iz tal,
bistra ko burja, močna ko val:
v naša domovja se je zagnala,
tmo’ razklala, sonce skovala,
sonce – kralja Matjaža dan.

Bratje, v sedlo, vajeti v dlan:
Drava nas zove, Jadran rjove,
vranci naj skrešejo trde podkve,
bratje – naprej!

RUDLF MAISTER – SLIKAR

Bil je zelo dober risar vojaških položajev in skiciranje na terenu je vzbudilo njegovo zanimanje za risanje pokrajine. Leta 1921-1923 predstavi oljno pokrajino Bleda, ki je njegova edina ohranjena slika. Prijateljeval je s slovenskimi slikarji: Jakopič, Jama, Gaspari in kiparjem Pirnatom. Po koncu 1. svetovne vojne je organiziral v Mariboru prvo likovno razstavo, prav tako je soustanovitelj Umetniškega kluba Grohar.

RUDOLF MAISTER – BIBLIOFIL

Rudolf Maister je bil strasten ljubitelj in zbiralec knjig. Ustvaril je zasebno knjižnico, ki je ena najlepših na slovenskem. Zbiral je predvsem slovenske knjige. Knjižna zapuščina Rudolfa Maistra je primer zgodovine celovite knjižne zapuščine osebne knjižnice. Zbirka Rudolfa Maistra je danes shranjena in na ogled v Univerzitetni knjižnici Maribor. 5945 enot knjižničnega gradiva tvori zbirko, ki je hranjena v zanjo posebej prirejenem prostoru.

RUDOLF MAISTER IN NJEGOVE ZASLUGE

Brez Maistra bi zgodovina Slovencev potekala drugače.

Meje samostojne Slovenije bi bile bistveno drugačne.

Bil je človek dejanj, v ključnih zgodovinskih trenutkih.

Postal je prvi slovenski general, uvedel je poveljevanje v slovenskem jeziku.

Ves čas je bil zaveden Slovenec. Svoje narodnosti ni tajil, ampak jo je s ponosom izkazoval.

V jedilnici naše šole je doprsni kip Rudolfa Maistra, katerega original stoji v avli občinske zgradbe v Mariboru.

Maister velja za simbol osvoboditve, posta je mit in legenda.

General Rudolf Maister je začrtal severno mejo Slovenije po etnični ali narodnostni meji, kakšno imamo še danes.

Na današnji dan leta 1918 je general Rudolf Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil. Zaradi tega pomembnega dejanja za slovenstvo je 23. november v samostojni Sloveniji postal državni praznik – dan Rudolfa Maistra, ki ga praznujemo od leta 2005.

VIDEO – Rudolf Maister (Infodrom)