SVETOVALNO DELO

SVETOVALNO DELO

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojnega dela v vrtcu. Je strokovni sodelavec v vrtcu, ki skupaj z drugimi strokovnimi delavci oblikuje vsakdanje življenje vrtca. Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe so preventivno, svetovalno in posvetovalno delo z otroki, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, s starši, z vodstvom in zunanjimi ustanovami.

 

V Vrtcu Šentilj in Enoti Ceršak se lahko starši obrnete na svetovalno delavko, ko potrebujete pogovor in svetovanje o vašem otroku:

– ob vključitvi v vrtec,

– prelomnih dogodkih v življenju družine,

– čustvenih stiskah in vedenjskih težavah,

– težavah v razvoju,

– ob vpisu v šolo,

– usmerjanju otroka s posebnimi potrebami …

 

Svetovalno delo se drži načel prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov ter dobrobiti otroka.

Svetovalno delo opravlja pedagoginja Jasna Potisk.

Nanjo se lahko obrnete vsak ponedeljek med 9:00 in 10:00 v Vrtcu Šentilj.

Prav tako se lahko dogovorite za srečanje na telefonski številki vrtca:02 650 61 12.