Select Page

Akreditacija Erasmus

Naša šola je pridobila Erasmus akreditacijo. Pridobitev Erasmus akreditacije potrjuje, da je institucija pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacij. Institucijam z Erasmus akreditacijo bo omogočen poenostavljen dostop financiranja mobilnosti učiteljev in učencev.

Cilji, ki jih želimo uresničiti:

  • spodbujanje razvoja gibalne pismenosti otrok in mladostnikov
  • izboljšanje kakovosti branja pri učencih
  • izboljšanje kakovosti vpeljevanja in uporabe IKT tehnologije pri pouku
  • izobraževanje zaposlenih