Select Page

Akreditacija Erasmus

Naša šola je pridobila Erasmus akreditacijo. Pridobitev Erasmus akreditacije potrjuje, da je institucija pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Institucijam z Erasmus akreditacijo bo omogočen poenostavljen dostop financiranja mobilnosti učiteljev in učencev.

Cilji, ki jih želimo uresničiti:

  • spodbujanje razvoja gibalne pismenosti otrok in mladostnikov
  • izboljšanje kakovosti branja pri učencih
  • izboljšanje kakovosti vpeljevanja in uporabe IKT tehnologije pri pouku
  • izobraževanje zaposlenih

IZKUŠNJE DELIMO Z DRUGIMI

V času najinega bivanja na Finskem, sva utrinke najine izkušnje delili tudi s člani in podporniki Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Zaradi velikega zanimanja, smo se odločili, da pripravimo spletno predavanje o najini izkušnji in finskem šolskem sistemu. Odziv nas je izredno presenetil, zato sva izvedli kar dve ponovitvi, ter še ponovitev za kolektiv Vrtca Štore, s katerim smo v preteklosti že sodelovali v skupnem projektu. Tako sva svojo izkušnjo delili še z vsaj 400 vzgojitelji in učitelji iz celotne Slovenije ter tudi onkraj meja naše dežele. Odzivi so bili odlični in prepričani sva, da sva kar nekaj kolegov navdušili za sodelovanje v Erasmus+ projektih.

Barbara Škerlec in Ksenija Breg, Vrtec Ceršak

PRIPRAVLALNI OBISK V ITALIJI

V mesecu januarju sva se vzgojiteljici Ksenija Breg in Barbara Škerlec odpravili na pripravljalni obisk v Italijo. Srečali sva se z vodstvom tamkajšnje Večstopenjske šole s slovenskim učnim jezikom Gorica, katere del je tudi Vrtec Pikapolonica, ki ga bomo v mesecu maju obiskali skupaj z našimi otroki. Na prijetnem druženju smo se pogovarjali o podobnostih in razlikah šolskega sistema ter o izzivih, s katerimi se srečujemo pri svojem delu. Kolegi iz Italije so nas izredno toplo sprejeli in se zelo veselijo sodelovanja z nami. Pomočnica ravnatelja za osnovno šolo je dala ponudbo, da bi sodelovali tudi z našimi osnovnošolci. Vsi smo enotnega mnenja, da so tovrstna sodelovanja velik doprinos naši profesionalni rasti, za otroke pa enkratna priložnost za spletanje novih prijateljstev ter nepozabno doživetje.

Po prijetnem popoldnevu, ki se je hitro prevesilo v pozen večer, saj je bilo potrebno poiskati primerno prenočišče za naše otroke, sva naslednje dopoldne preživeli v pevmskem vrtcu Pikapolonica. Tudi oni so, tako kot mi, vključeni v Mrežo gozdnih vrtcev in šol, zato nam je igra v gozdu skupna, hkrati pa so med vrtcema tudi številne razlike, kar je prav tisto, kar nas bogati. Spremljali sva njihovo življenje v vrtcu in na velikem vrtu, spoznali njihov gozd ter obrežje smaragdne lepotice – Soče. Ko so vrtec zapustili še zadnji otroci, pa smo vzgojiteljice že pričele z okvirnim načrtovanjem našega obiska v mesecu maju. Smo namreč eden redkih vrtcev, ki svoje otroke pelje na mobilnost v tujino, za kar se je potrebno dobro pripraviti.

Tako za nas, kot za kolege iz Italije, je to velik dogodek, zato ni nič nenavadnega, da so o najinem obisku pisali celo njihovi mediji:

https://www.primorski.eu/goriska/v-vrtcu-v-pevmi-bodo-gostili-malcke-iz-sentilja-GE1530338

Barbara Škerlec in Ksenija Breg, Vrtec Ceršak

SLEDENJE NA DELOVNEM MESTU: COLEGIO PUBLICO JUAN DE LA CIERVA

V februarju 2024, sva se Mihelca Fajs in Petra Kašman Jelenko, v okviru programa Erasmus+ udeležili sledenja na delovnem mestu. Od 12. do 16. februarja sva opazovali in spoznavali življenje in delo na eni izmed madridskih osnovnošolskih ustanov.
Colegio Publico Juan de la Cierva vključuje otroke stare od 3. do 12. let oz. do zaključka 6. razreda osnovne šole. V Španiji večina predšolskih otrok obiskuje osnovnošolske ustanove, ki vključujejo zgodnje izobraževanje za otroke od 3 – 6 let. Zanje je izobraževanje brezplačno, a neobvezno. Od šest let, ko vstopijo v 1. razred, pa je osnovnošolsko izobraževanje obvezno. Prisotni sva bili v različnih oddelkih, tako da sva lahko spremljali VIZ delo v vseh starostnih skupinah od 3. let naprej. Zanimivo je, da se že triletni otroci »pripravljajo« na šolo in veliko dejavnosti poteka skupno. Presenečeni sva bili nad tem, kako malo proste igre je bilo otrokom na voljo, vse dejavnosti so bile bolj ali manj usmerjene. Opazili sva veliko samostojnost tudi najmanjših otrok, ki samostojno prihajajo v prostore vrtca, od staršev se poslovijo pred šolsko ograjo. Na šoli je veliko otrok različnih narodnosti, ki slabo poznajo jezik, tako da za pedagoške delavce to predstavlja poseben izziv. Izredno veliko delajo s slikovnim materialom, ki tem učencem pomaga pri usvajanju snovi in jezika. Učencem s posebnimi potrebami se nudi individualna pomoč specialnih pedagogov in logopedov.
Če bi bili postavljeni pred izziv, kaj implementirati v naš sistem in kaj od nas v njihovega, bi zagotovo izpostavili to, da je našim otrokom dovoljeno dlje biti »otrok«. Imajo veliko proste igre, so na prostem, na travi, v gozdu. Imajo organizirane obroke, skupine so manjše in zagotavlja se sočasnost, česar v Madridu ni. So pa pri njih otroci veliko samostojnejši, v prostor vstopajo sami in sami skrbijo za svoje stvari.
V šoli se učenci že v prvem razredu učijo pisane črke, pisno računajo do 100 in imajo po najinem mnenju zahtevne učbenike. Razredi so izredno polni, ogromno je tujcev, ki so v veliki meri prepuščeni sami sebi. Pomagajo jim sošolci, ali jih učitelj posede v svojo bližino. Zaznali sva, da je všolanih veliko učencev, ki imajo spekter avtističnih motenj. V primerjavi z našim šolskim sistemom, je njihov v nekoliko višjih razredih primerljiv, v nižjih pa absolutno zahtevnejši od našega. Poudariti je potrebno, da so učilnice opremljene z interaktivnimi tablami, računalniki in ostalo opremo. Vsi učenci imajo 30 minutni odmor na prostem.
Po končanem sledenju sva bili obe mnenja, da so naši vrtci in šole dobro opremljeni, da imamo dober sistem, ki ima številne prednosti pred španskim. Otrokom in učencem se zagotavljajo izredno bogati in zdravi obroki, otrokom je na razpolago jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Prav tako po opremljenosti igralnic in učilnic ne zaostajamo za omenjeno šolo.
Sledenje je bila izredno pozitivna izkušnja, saj sva kot vodji lahko spoznali organiziranost zavoda. Po sestanku z vodstvom zavoda sva dobili občutek, da imamo vsi kakšno željo po izboljšavah.
Ob vsem sva imeli možnost spoznati bogato arhitekturno dediščino Madrida ter dinamiko prebivalcev oz. življenja v mestu in njegovi bližnji okolici.
Mihelca Fajs in Petra Kašman Jelenko

SLEDENJE NA DELOVNEM MESTU: GOZDNI VRTEC NA FINSKEM

Ksenija Breg in Barbara Škerlec sva od 27. 11. do 1. 12. 2023 preživeli nepozabne dni v enem izmed Helsinških vrtcev. Tamkajšnji otroci vstopajo v šolo eno leto kasneje kot naši otroci. Leto pred vstopom v šolo je obiskovanje vrtca obvezno za vse otroke. Finski šolski sistem velja za enega najuspešnejših, zato sva želeli izvedeti, kako poteka šolanje pri njih. O samem šolskem sistemu sva veliko izvedeli na spletnem izobraževanju, ki nama ga je pripravila podporna organizacija VisitEDUfinn, v praksi pa sva pogledali, kako potekajo dnevi v predšolski skupini otrok. Dneve sva preživljali v gozdnem oddelku, ki najmanj tri dni v tednu preživi celo dopoldne v gozdu, ne glede na vremenske razmere. Skupaj z njimi sva doživeli sneg, veter in temperature do -13ºC. Ker poznava rek »ni slabega vremena, je samo slaba oprema«, sva bili dobro opremljeni za vse vremenske razmere, zato so bile gozdne dogodivščine nadvse prijetne. Ker toliko časa preživijo na prostem si igralnico delita dve skupini otrok. V gozdu izvajajo različne kratke dejavnosti, preostanek časa pa je namenjen prosti igri otrok, čemur dajejo Finci velik poudarek, saj menijo, da je igra orodje za učenje vseh veščin, ki jih bodo kasneje potrebovali v šoli. Ker je vrtec v prostorih šole, sva lahko na lastne oči videli, da tudi šolski otroci veliko časa preživljajo na prostem. Po vsaki šolski uri imajo 15-minutni odmor, ko otroci odidejo na igrišče pred šolo, kjer je priložnost za gibanje, druženje in prosto igro. Takšni odmori jim pomagajo, da lahko bolj zbrano sledijo pouku, ki sledi. Za nama je zanimiva izkušnja.  

SLEDENJE NA DELOVNEM MESTU V ITALIJI

V času od 13.11. – 17.11. 2023 smo se Jasmina Kopše, Doroteja Sužnik in Jana Vrbnjak udeležile sledenja na delovnem mestu v Belpassu (Sicilija, Italija). Gostila nas je šola Scoula Media Nino Martoglio, ki jo obiskujejo učenci v starosti 11 – 14 let.

Navzoče smo bile pri urah različnih predmetov, seznanjene smo bile z italijanskim šolskim sistemom. Gostitelji so nam razkazali mesto in nas seznanili z njihovo zgodovino in kulturo. Obiskale smo župana mesta Belpasso.