Select Page

ŠOLSKA SKUPNOST

Učenci od 4. do 9. razreda se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske skupnosti učencev. V šolski skupnosti sodelujeta po dva predstavnika iz vsakega oddelka.
Jeseni skupnost učencev sprejme letni program dela in izvoli predsednika šolske skupnosti.

 

Namen dejavnosti:
– učenci skrbijo za zadovoljitev in povezovanje potreb in sodelujejo pri oblikovanju skupnega programa življenja in dela na šoli,
– svobodno oblikujejo in izražajo svoj odnos do vseh vprašanj, ki jih vznemirjajo,
– skrbijo za učni in vzgojni uspeh posameznikov v oddelku in vseh učencev šole,
– spodbujajo učence k sprotnemu delu in jim po potrebi pomagajo,
– pomagajo reševati težave, posredujejo svoje mnenje in predloge.

 

Otroški parlament
Šolski parlament deluje v okviru šolske skupnosti. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Duševno zdravje otrok in mladostnikov. Regijsko srečanje bo marca v Mariboru.

 

Na srečanjih šolskega parlamenta se bomo pogovarjali o naslednjih temah: 

  • POGOVOR, KI POMAGA: TOM telefon je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji, ki ga je leta 1990 ustanovila Zveza prijateljev mladine Slovenije na pobudo Komisije za otrokove pravice. Akcija “TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE”

 

  • STISKE OTROK IN MLADOSTNIKOV: V otroštvu in mladostništvu prihaja do številnih sprememb na socialnem, čustvenem, telesnem in kognitivnem nivoju, zato je smiselno v tem obdobju posebno pozornost namenjati razvoju dobrega duševnega zdravja.

 

  • KREPITEV SAMOPODOBE – POT K DUŠEVNEMU ZDRAVJU OTROK IN MLADOSTNIKOV Krepitev pozitivne samopodobe je pomemben in učinkovit način preprečevanja duševnih težav otrok in mladostnikov. Šibka samopodoba je dejavnik tveganja za razvoj depresije, anksioznosti, motenj hranjenja, zlorabe opojnih substanc, nasilja ter drugih čustvenih in vedenjskih odklonov pri mladostnikih. Nasprotno pa dobra, zdrava samopodoba deluje kot zaščita pred pojavom različnih duševnih težav in odklonov v prilagajanju.

 

Mentorica šolske skupnosti: Gabrijela Koležnik