Select Page

KNJIŽNIČNI RED

1.ČLANSTVO, IZPOSOJA

Izposoja knjižničnega gradiva v šolski knjižnici je možna s člansko izkaznico, ki jo uporabniki prejmejo ob prvem obisku v knjižnici oz. vpisu in velja za vsa leta šolanja na naši šoli.

Knjižničnega gradiva si ni mogoče izposojati za tretjo osebo.

Hkrati si lahko uporabnik izposodi največ 5 enot knjižničnega gradiva (izjemoma več, če

le-tega potrebuje za pripravo referata oz. seminarske naloge).

Rok za vračilo izposojenega gradiva v knjižnico je 14 dni.

Do izteka tega roka mora uporabnik gradivo vrniti. Če ga ne vrne v določenem izposojevalnem roku, si dodatnega gradiva ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega.

Izposojo posameznih knjig je možno podaljšati še za 14 dni, kar pa ne velja za obvezno domače branje.

Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, posamezne enciklopedije, videokasete, revije in časopisi) je uporabnikom knjižnice na voljo le v čitalnici in se ne izposoja na dom.

Ob koncu šolskega leta morajo učenci vse izposojeno gradivo vrniti v knjižnico, lahko pa si izposodijo gradivo za čez počitnice.

 

2.ODŠKODNINA ZA IZGUBLJENO ALI POŠKODOVANO GRADIVO

Izgubljeno ali namerno poškodovano gradivo, ki ga je možno nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, pa mora uporabnik nadomestiti z vsebinsko enakovrednim gradivom.

 

3.UPORABA RAČUNALNIKA V KNJIŽNICI

V knjižnici je možna tudi uporaba računalnika z dostopom do interneta, in sicer po predhodnem dogovoru s knjižničarko ter ob upoštevanju navodil.

Dostop je omejen na odprtost knjižnice.

Računalnik se uporablja predvsem za potrebe pouka (sestavo in oblikovanje referatov, seminarskih nalog, iskanje informacij preko spleta, pregledovanje multimedijskih zgoščenk …).

Uporaba računalnika v knjižnici je omejena na 15 minut (izjemoma več po predhodnem dogovoru s knjižničarko).

Prepovedana je uporaba spletnih klepetalnic, igranje igric, obiskovanje spornih spletnih strani, nakupovanje preko spleta, brisanje nameščenih programov.

 

4.OBNAŠANJE V KNJIŽNICI

Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. V knjižnici prav tako ni dovoljena uporaba mobnilnih telefonov in različnih predvajalnikov glasbe, tekanje, skrivanje, vpitje in uničevanje oz. poškodovanje knjižničnega gradiva.

Knjižnica je prostor, kjer vsak lahko prebira različno knjižnično gradivo, se uči, piše domače naloge, se pripravlja na pouk in najde svoj mir.

Če se učenec večkrat neprimerno obnaša in krši knjižnični red, mu je za določen čas prepovedan obisk knjižnice. O tem knjižničarka obvesti razrednika.