Select Page

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev in učencev.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v šoli ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij šole, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in učencev).

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1.950.000,00 EUR.