Select Page

SVET STARŠEV

Pristojnosti Sveta staršev (66. člen ZOFVI):

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
 
Svet staršev v  šoli Šentilj  – šolsko leto 2023/2024
 
Razred Priimek in ime
1. a Pelcl Carmen
1. b Janžek Saška
2. a Gačnik Metka
2. b Repac Brešan Jasmina
3. a Kuzma Nuša
3. b Fras Gregor
4. a Karba Lestan Anemari
4. b Pučnik Rosvita
5. a Galunič Mojca
5. b Viderman Maja
6. a Jelen Polanc Vanja
6. b Unger Tadeja
7. a Lestan Zoran
7. b Šiško Tamara
8. a Petrena Viktorija
8. b Kauran Marko
9. a Kmetič Marjan
9. b Cajnko Petra

 

Svet staršev v  šoli Ceršak  – šolsko leto 2023/2024

Razred Priimek in ime
1. c Ferk Irena
2. c, 3. c Šalamun Aleš
4. c, 5. c Štraus Metka

 

Svet staršev v Vrtcu Šentilj in v Vrtcu Ceršak  – šolsko leto 2023/2024

Oddelek Priimek in ime
Balončki Šantl Sara
Copatki Gojić Nuša
Žogice Ščap Beba
Zvezdice Fekonja Tjaša
Dežniki Pfifer Matej
Mlinčki Poštuvan Vita
Klobuki Anžel Nuša
Sončki Fišer Barbara
Korenjaki Repac Brešan Jasmina
Lunice Kuzma Špela
Bobri Ladinek Damir
Sovice Poš Klavdija
Ježki Nina Ferk