Select Page

SVET STARŠEV

Pristojnosti Sveta staršev (66. člen ZOFVI):

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
 
Svet staršev v  šoli Šentilj  – šolsko leto 2022/2023
 
Razred Priimek in ime
1. a Gačnik Metka
1. b Pažon Nika
2. a Kuzma Nuša
2. b Fras Gregor
3. a Ahman Wargazon Andreja
3. b Pleteršek Igor
4. a Galunič Mojca
4. b Škrofič Maja
5. a Jelen Polanc Vanja
5. b Unger Tadeja
6. a Lestan Zoran
6. b Šiško Tamara
7. a Ivanetič Gregor
7. b Stampfer Nikola
8. a Kmetič Marjan
8. b Cajnko Petra
9. a Kacijan Mojca
9. b Caf Tanja

 

Svet staršev v  šoli Ceršak  – šolsko leto 2022/2023

Razred Priimek in ime
1. c Šalamun Aleš
2. c, 3. c Stojnšek Petra
4. c, 5. c Knoll Špela Loti

 

Svet staršev v Vrtcu Šentilj in v Vrtcu Ceršak  – šolsko leto 2022/2023

Oddelek Priimek in ime
Balončki Lorber Barbara
Copatki Kuzma Špela
Žogice Ignatijev Tjaša
Zvezdice Razgoršek Mia
Dežniki Harb Sandra
Mlinčki Anžel Nuša
Klobuki Vidovič Damjan
Sončki Barbara Skuber
Korenjaki Grubelnik Katja
Lunice Fišer Barbara
Bobri Plošnik Alja
Sovice Brumec Zadravec Živa
Ježki Ristić Anja