SVET STARŠEV

Pristojnosti Sveta staršev (66. člen ZOFVI):

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Svet staršev v  šoli Šentilj  – šolsko leto 2018/2019
Razred Priimek in ime
1. a Jelen Polanc Vanja
1. b Roškar Igor
2. a Ahman Wargazon Andreja
2. b Stupar Jasna
3. a Kohot Brodschneider Karin
3. b Žagar Mihaela
4. a Pagon Novak Tjaša
4. b  Pregl Breznik Barbara
5. a Kacjan Mojca
5. b Pregl Breznik Barbara
6. a Skrbinšek Purg Tina
6. b Šalamun Alen
7. a Brus Mirjana
7. b Vajnhandl Simona
8. a Šauperl Suzana
8. b Kuzman Karmen
9. a Cajnko Petra
9. b Kropf Laura

Svet staršev v  šoli Ceršak  – šolsko leto 2018/2019

Razred Priimek in ime
1. c  Šajher Damjan
2. c Šmirmaul Marija
3. c Hauc Vesna
4. c Robar Anita
5. c Sedak Sergej

 

Svet staršev v Vrtcu Šentilj in v Vrtcu Ceršak  – šolsko leto 2018/2019

Oddelek Priimek in ime
Žogice Knuplež Lea
Zvezdice Krajnc Katja
Balončki Lorber Barbara
Dežniki Fras Gregor
Sončki Krajc Maja
Mlinčki Galunič Mojca
Copatki Škofič Maja
Klobuki Ferk Nives
Lunice Gačnik Metka
Cepetavčki Kuzma Nina
Pedenjpedi  Arnuš Iris