Select Page

SVET STARŠEV

Pristojnosti Sveta staršev (66. člen ZOFVI):

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Svet staršev v  šoli Šentilj  – šolsko leto 2021/2022
Razred Priimek in ime
1. a Kuzma Nuša
1. b Fras Gregor
2. a Karba Lestan Anemari
2. b Pleteršek Igor
3. a Galunič Mojca
3. b Škrofič Maja
4. a Jelen Polanc Vanja
4. b Roškar Igor
5. a Ahman Wargazon Andreja
5. b Šiško Tamara
6. a Škorić Saša
6. b Kohont Brodschneider Karin
7. a Gunjić Žarko
7. b Cajnko Petra
8. a Kacijan Mojca
8. b Bešter Sonja
9. a Skrbinšek Purg Tina
9. b Podgornik Mirica

Svet staršev v  šoli Ceršak  – šolsko leto 2021/2022

Razred Priimek in ime
1. c  Tertinek Valerija
2. c, 3. c Knoll Špela Loti
4. c, 5. c Javernik Tjaša

Svet staršev v Vrtcu Šentilj in v Vrtcu Ceršak  – šolsko leto 2021/2022

Oddelek Priimek in ime
Žogice Lorber Barbara
Zvezdice Zalar Petra
Balončki Pfifer Matej
Dežniki Gojić Nuša
Sončki Pučko Kegl Andreja
Mlinčki Deučer Tjaša
Copatki Vidovič Damjan
Klobuki Gačnik Metka
Lunice Skuber Barbara
Korenjaki Pažon Nika
Cepetavčki Ferk Nina
Pedenjpedi Črepnjak Rebeka