eTwinning

V šolskem letu 2018/2019  devetošolci sodelujejo v e-Twinning projektu Welcome to Movieland.

V preteklih šolskih letih smo izvajali projekte kulinarike, praznikov, novinarstva, glasbe, strpnosti, šolskih sistemov in varne rabe interneta. Učenci so v projektih osredotočeni na določeno temo, hkrati pa ob aktivnostih  razvijajo in nadgrajujejo uporabo sodobne IKT, znanje tujega jezika, poznavanje evropske kulturne dediščine ter politične ureditve držav EU, sprejemanje različnosti, razvijanje strpnosti….

Nacionalna svetovalna služba nam je izdala potrdilo o sodelovanju.

Koordinatorici projektov

Darja Smole in Jana Vrbnjak