Select Page

POGUM

Naša šola je vključena v evropski projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah  POGUM. Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo. Projekt traja od 2017 do 2022. Projekt je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ.

VEČ O PROJEKTU