Select Page

PREDSTAVITEV VRTEC ŠENTILJ

LOGO_VRTEC

VRTEC ŠENTILJ
        Mladinska ulica 12, 2212 Šentilj

TEL: 02 650 61 12 ali 031 615 139

e-pošta: vrtec.sentilj@ossentilj.siDSCN8720

RAVNATELJICA: Mihelca Fajs

POM. RAVNATELJICE za vrtec: Petra Kašman Jelenko

Vrtec Šentilj in Vrtec Ceršak od 1. 9. 1996 delujeta pod okriljem OŠ Rudolfa Maistra Šentilj. VIZ delo poteka  v 13-ih oddelkih (10 oddelkov v Šentilju in 3 oddelke v Ceršaku), na podlagi Kurilukuma za vrtce. Zajtrk in malica se pripravljata v razdelilnih kuhinjah v obeh vrtcih, kosilo pa v centralni kuhinji v šoli Šentilj.

V letošnjem letu imamo 1 oddelek  (najstarejši otroci vrtca) v prostorih OŠ Šentilj in 1 oddelek v prostorih OŠ Ceršak.

Spoštovani starši,

otroci, ki nam jih zaupate v našo malo hišo – vrtec, srkajo znanje, navade, ljubezen in še mnogo tega. Zato bomo skupaj z vami poskrbeli, da jim bo v naši mali hiši lepo, prijetno, in da se bodo naučili mnogo novega, kar jih bo usmerjalo na njihovi življenjski poti in jim pomagalo pri reševanju težav, ki se bodo na tej poti pojavljale.

Skupaj z vami se bomo trudili ustvariti varno in toplo okolje s čim več pogoji za kakovostno predšolsko vzgojo.

Starši so najbolj neposredna vez med vrtcem in njegovim družbenim okoljem, zato vključevanje staršev v življenje in delo vrtca pomembno prispeva h kakovosti predšolske vzgoje. Sodelovanje med vrtci in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

 

Oblike sodelovanja s starši so individualne, skupinske, skupne in sicer bomo sodelovali na/v:

  • roditeljskih sestankih (september, 2023  in februar, 2024);
  • pogovornih urah (enkrat mesečno po oddelkih ali po dogovoru z vzgojiteljico);
  • predavanjih za starše (februar, 2024, junij, 2024 – za starše novincev);
  • svetu staršev;
  • v oddelkih (vključevanje staršev v vzgojno delo, s predstavitvijo poklica, hobija, itd.);
  • različnih srečanjih, delavnicah, prireditvah.

KOLEKTIV VRTCA ŠENTILJ IN VRTCA CERŠAK