ZAPOSLENI NA OŠ ŠENTILJ

UČITELJ RAZREDNIK-POUČUJE ELEKTRONSKA POŠTA
AJLEC BLAŽ ŠVZ, RAP. ŠZZ, ŠSP, IŠP blaz.ajlec@ossentilj.si
BRAVAR NINA PEDAGOGINJA nina.bravar@guest.arnes.si
BREG SIMON TIT, BIO, NIP TIT, RVT
os.sentilj@gmail.com
DREVENŠEK ALEŠA 3. b
alesa.drevensek@gmail.com
FAJS MIHELCA RAVNATELJICA
mihelca.fajs@guest.arnes.si
FIEDLER BISERKA 5. b biserka.fiedler@gmail.com
GAČAR NANA 3. a nana.gacar@amis.net
GAŠPAR UROŠ 6. b MAT, FIZ, SLZ uros.gaspar@guest.arnes.si
HABULIN MARTA 5. a m.habulin@gmail.com
PINTER IRIS OPB CERŠAK iris.hamler@gmail.com
HRNČIČ JANJA 8. b SLO, RAD
janja.hrncic@gmail.com
JANIŠ TADEJA 7. a SLO, OPB, NOV tadeja.janis@gmail.com
JANUŠ NINA  1. c 2. c, 3. c nina.janus@guest.arnes.si
JANŽEK JASMINA POMOČNICA RAVNATELJICE, DRUGA STROKOVNA DELAVKA
jasmina.janzek@guest.arnes.si
JURŠIČ HELENA GUM, MPZ, OPZ
helena.jursic@guest.arnes.si
KASALO PETRA 4. b petra.kasalo@gmail.com
KRANER ANDREJKA 7. b MAT andreja.kraner@guest.arnes.si
KOLEŽNIK GABRIJELA SLJ, OPB gabrijela.koleznik@gmail.com
LAPI TINA JV, OPB, DRUGA STROKOVNA DELAVKA tina.lapi@gmail.com
LORBER VERA 4. c 5. c vera.lorber@guest.arnes.si
MAGDIČ KUMER BARBARA GEO, DKE, TVZ, ŽČZ barbara.magdic-kumer@gmail.com
MAHER POLONA LUM, OPB, LS polona.maher@guest.arnes.si
MATEJEK EVA 2. b
eva.kokot@gmail.com
MURAUS SAŠA TJA sasa.muraus@gmail.com
PAVLINEK NINA MAT, OPB, RAČUNALNIKAR nina.pavlinek@ossentilj.si
PFIFER LIDIJA 9. b BIO, KEM lidija.pfifer@guest.arnes.si
PAULIČ GOLIČ ALENKA 4. a alenka.paulic@gmail.com
PERŠAK POLIČ KAJA 2. a kaja.persak@gmail.com
ROŠKER MILENA 1. a
milena.rosker@gmail.com
ROŽANC VALH MATEJA SPECIALNA PEDAGOGINJA mateja.rozancvalh@gmail.com
SIMONIČ PETRA 5. c OPB petra.mursec@gmail.com
SMOLE DARJA 6. a TJA, RAP smole.darja@gmail.com
SOBOČAN VALERIJA PEDAGOGINJA, TNJ valisobocan2@gmail.com
SODJA KSENIJA MAT, UBE ksenija.sodja@gmail.com
SPASKOVIĆ NASTJA ISUP, DSP, OPB nastja.spaskovic@gmail.com
SUŽNIK DOROTEJA 9. a KNJIŽNIČARKA
doroteja.jarc@guest.arnes.si
STEBLOVNIK DARJA SVETOVALNA DELAVKA
darja.steblovnik1@guest.arnes.si
ŠAUPERL ANJA OPB a.ssauperl@gmail.com
ŠTRUCL TATJANA DRUGA STROKOVNA DELAVKA tatjanapadovnik4@gmail.com
TOMAŽIČ POLONCA 8. a GEO, ZGO polonca.tomazic@guest.arnes.si
VAJSBAHER SABINA 1. b sabina.vajsbaher@guest.arnes.si
VRBNJAK JANA TJA, DKE j.vrbnjak@gmail.com
ZEMLJIČ SAŠKO ŠVZ, ŠZZ, ŠSP, IŠP, RAP zemljicsaso@gmail.com
ŽUNKO VALENTINA TJN valentinapregl@gmail.com

DRUGI DELAVCI

Hišnik:  Aleksander Ferk, Dušan Gojić

Čistilke: Brigita Šeruga, Aleksandra Labaš, Ksenja Roškar, Natalija Ljubi

Kuhinja: Marija Lesjak, Anita Lešnik, Vesna Bezjak, Branka Bezjak, Suzana Škerlak, Janja Kolerič

Organizator šolske prehrane in zdravstveno higijenskega režima: Marija Lesjak

Administrativna in računovodska dela: Tatjana Bolner, Alenka Ozimič Rošker, Karolina Lorber, Metka Štraus

Javni delavci:Marjana Belna, Viljana Eberlinc, Sabina Bezjak Benedičič, Darko Šerjan