Select Page

KONCEPT DELA UČNE TEŽAVE V ŠOLI

Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami zajema – 5 osnovnih stopenj pomoči:

1. pomoč učitelja:

– pri pouku,
– dopolnilnem pouku,
– v okviru podaljšanega bivanja;

2. pomoč šolske svetovalne službe; Če kljub učiteljevemu delu in prilagoditvam učenec ne napreduje, se na predlog učitelja ali staršev vključi tudi šolska svetovalna služba,

3. dodatna individualna in skupinska pomoč; Kadar se težave kljub pomoči svetovalne službe nadaljujejo, se učencu ponudi in organizira dodatno individualno ali skupinsko pomoč,

4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove; Če učenec kljub vsem oblikam pomoči ne napreduje, šola zaprosi za dodatno strokovno mnenje in po potrebi dodatno strokovno pomoč ustrezno zunanjo strokovno ustanovo.

5. postopek usmerjanja – ZADNJA STOPNJA.

Koncept učne težave predvideva  Zakon o osnovni šoli, (Uradni list RS, št. 81/2006, 11. in 12. člen).