Select Page

PREVOZI

Spoštovani!

Osnovna šola v skladu s predpisi, občini vsako leto posreduje predlog organizacije šolskih prevozov in seznam upravičenih učencev vozačev po posameznih relacijah. Za pripravo predloga relacij, točnih in prilagodljivih voznih redov vas prosimo za sodelovanje.

Do ponedeljka, 22. 4. 2024, oddajte Vlogo za brezplačno avtobusno vozovnico ali Vlogo za organiziran prevoz s kombijem (le v primeru, da avtobusni prevoz ni možen). Vlogo oddajte razredniku ali jo pošljite na elektronski naslov info@ossentilj.si.

Prevoz s kombijem

Opazili smo, da nekateri učenci kljub prijavi na prevoz s kombijem tega ne koristijo oz. ga koristijo samo občasno. Zaradi optimalne organizacije šolskih prevozov in s tem zniževanjem stroškov, vas prosimo, da premislite ali vaš otrok dejansko potrebuje organiziran prevoz in ga bo tudi koristil. Poleg organizacije prevozov je  to povezano tudi z organizacijo varstva vozačev. Za katere smeri in v kakšnem obsegu bodo prevozi potekali v naslednjem šolskem letu, je odvisno od števila prijav. Ker zaradi omejenega števila sedežev na določenih smereh ne bodo možne dodatne prijave, vas pozivamo, da pravočasno oddate izpolnjene vloge.

V kolikor vloge ne boste oddali, ali jo boste oddali po roku, vam ne moremo zagotoviti, da bomo vašemu otroku lahko nudili brezplačen organiziran prevoz. Prosimo, da navedeno sprejmete z razumevanjem.

Hkrati bi vas radi opozorili še na naslednje:

  1. Brezplačen prevoz s kombijem bo organiziran za učence, oddaljene od matične šole več kot 4 km ali za stanujoče ob nevarnih poteh ter prvošolce.
  2. Učenci, katerih varnost na poti v šolo ni ogrožena in so oddaljeni do 4 km, bodo prevoz lahko koristili le v primeru prostih mest.
  3. Organizirano bo jutranje in opoldansko varstvo vozačev, na katero starši prijavite svojega otroka v prvem tednu novega šolskega leta.

Koordinatorica prevozov

Jasmina Kopše

Vloga za brezplačno avtobusno vozovnico

Vloga za organiziran prevoz s kombijem