Select Page

PREVOZI

Spoštovani!

Osnovna šola v skladu s predpisi, občini vsako leto posreduje predlog organizacije šolskih prevozov in seznam upravičenih učencev vozačev po posameznih relacijah. Za pripravo predloga relacij, točnih in prilagodljivih voznih redov vas prosimo za sodelovanje.

Pravica do brezplačnega prevoza je opredeljena v 56. členu Zakona o osnovni šoli:

– Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.

– Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

– Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.

Opazili smo, da nekateri učenci kljub prijavi na prevoz tega ne koristijo oz. ga koristijo samo občasno. Zaradi optimalne organizacije šolskih prevozov in s tem zniževanjem stroškov, vas prosimo, da premislite ali vaš otrok dejansko potrebuje organiziran prevoz in ga bo tudi koristil. Poleg organizacije prevozov je  to povezano tudi z organizacijo varstva vozačev. 

Za katere smeri in v kakšnem obsegu bodo prevozi potekali v naslednjem šolskem letu, je odvisno od števila prijav. Ker zaradi omejenega števila sedežev na določenih smereh ne bodo možne dodatne prijave, vas pozivamo, da pravočasno oddate izpolnjene prijave.

Hkrati bi vas radi opozorili še na naslednje:

  1. Brezplačen prevoz bo organiziran za učence, oddaljene od matične šole več kot 4 km ali za stanujoče ob nevarnih poteh ter prvošolce.
  2. Učenci, katerih varnost na poti v šolo ni ogrožena in so oddaljeni do 4 km, bodo prevoz lahko koristili le v primeru prostih mest.
  3. Organizirano bo jutranje in opoldansko varstvo vozačev, ki bo za vse obvezno.

Prosimo, da izpolnjeno vlogo oddate na elektronski naslov info@ossentilj.si ali v tajništvo šole najkasneje do petka, 30. 6. 2023.

V kolikor vloge ne boste oddali, ali jo boste oddali po roku, vam ne moremo zagotoviti, da bomo vašemu otroku lahko nudili brezplačen organiziran prevoz. Prosimo, da navedeno sprejmete z razumevanjem.

Koordinatorica prevozov

Jasmina Janžek

Vloga