Select Page

Spoštovani starši!
S spremembo 135. člena ZOFVI-M imate kot davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskim skladom. Na vas se tako obračamo s prošnjo, da do 0,3 % dohodnine namenite tudi Šolskemu skladu OŠ Rudolfa Maistra Šentilj. Z zbranimi sredstvi bomo lahko učencem omogočili še bolj kakovostno izobraževanje.

Del dohodnine lahko šolskemu skladu namenite tako da:
• izpolnite obrazec na tej 👉 povezavi, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole, ali ga vaš otrok odda razredniku. V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite v tajništvu šole. Izpolnjen obrazec lahko tudi sami pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad.
• preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 62160559 in vpišete odstotek (največ 0,3).